Spring naar inhoud
Afbeelding

Hoogspanningslijnen leveren miljoenen op

20150313 Parool Hoogspanningslijnen leveren miljoenen op

Advertenties

Uitbreiding Hoogspanningsstation Oostzaan

Tennet en het Ministerie van Economische zaken organiseren op 7 april aanstaande twee ronde tafelsessies in de Kunstgreep. De bewoners van woningen in de buurt van de hoogspanningsverbinding Oostzaan – Beverwijk hebben een uitnodiging ontvangen.

Kennisgeving ronde tafelsessie Zuideinde
Kennisgeving ronde tafelsessie Kerkstraat en Vogel- en Vissenbuurt

In deze uitnodiging wordt gesproken over een uitbreiding van het hoogspanningsstation, er komt een veld bij, en de spanning op het tweede cicuit zal in 2016 verhoogd worden van 150 kV naar 380 kV.

Burgemeester Paul Möhlmann maakt zich sterk tegen hoogspanningsproblematiek

Noordhollands Dagblad  Zaanstreek

Mohlman

Als burgemeester Paul Möhlmann een oplossing zou moeten verzinnen voor de hoogspanningsproblematiek, dan weet hij het wel. ,,Er zijn voldoende alternatieven, zoals het plaatsen van de masten aan het Noordzeekanaal’’, aldus de burgervader. Een optie die twee jaar geleden al werd geopperd door toenmalig Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis (GroenLinks). ,,Die masten moeten zo ver mogelijk bij de huizen vandaan komen te staan’’, vervolgt Möhlmann. ,,Dat kan ook door ze bijvoorbeeld tegen de A10 aan te drukken.’’ Van verkabelen – de hoogspanningslijnen onder de grond leggen – is volgens hem in Oostzaan geen sprake. ,,Dat wil de overheid alleen doen als het gaat om kabels met 150kV. Anders wordt het te duur. Maar ja, al deze alternatieven kosten natuurlijk geld.’’ Meer lezen…

Stemmingsuitslag hoogspannings-moties Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten-Generaal
De naar aanleiding van de brief van Minister Kamp ingediende moties zijn gister in stemming gebracht.
Alle drie de moties zijn verworpen (Stemmingsuitslag 04-06-2013_tcm118-233433.)

Helaas hebben we (nog) niet kunnen achterhalen waarom de moties zijn verworpen.

WEBLOG PAULUS JANSEN: Brede steun voor verkabeling en uitkoopprogramma hoogspanningstracées

SP

Een quote uit het weblog van Paulus Jansen: 

“Tijdens het debat kwam ook herhaaldelijk het onlogisch grote gat tussen elektromagnetische norm voor bestaande (100 microtesla) en nieuwe (0,4 microtesla) situaties aan de orde. Dat scheelt een factor 250. Volgens Kamp is de hoogst gemeten praktijkwaarde pal onder hoogspanningstracées 10 microtesla. Dat mag zo zijn, maar dan is een factor 25 verschil nog steeds veel te veel. Het ligt wat mij betreft voor de hand om de nieuwbouw- en bestaande situatienormen trapsgewijs meer op een lijn te gaan brengen.”

Klik op “lees verder” voor de tekst van deze blog. Meer lezen…

Moties tweede kamer naar aanleiding van brief van Minister Kamp

Deze week wordt er gestemd over 3 moties, zie: agenda tweede kamer (ag-tk-2013-05-31)

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. (kst-31574-31)
Stientje van Veldhoven (D66), gesteund door Jaco Geurts (CDA), Liesbeth van Tongeren (GL), Carla Dik-Faber (CU), Paulus Jansen (SP) en Norbert Klein (50+), wil graag weten onder welke omstandigheden een overheid tot compensatie of uitkoop overgaat. Het draait in deze motie om kaders, een duidelijke motivatie en de financiële dekking van de voorgestelde regeling.

Motie van de leden Paulus Jansen en Van Tongeren (kst-31574-32)
Paulus Jansen (SP) en Liesbeth van Tongeren (GL) willen door deze motie duidelijkheid krijgen over “doelmatig” in relatie tot de sanering van milieu en veiligheidseisen onder en nabij hoogspanningslijnen.

Motie van het lid Klever (kst-31574-33)
Reinette Klever (PVV) roept op de toezegging van Minister Verhagen over de uitkoopregeling hoogspanningslijnen in 2013 alsnog na te komen.

Bestuurder, toon regentenmoed

Onder deze kop publiceerde hoogleraar Helsloot een artikel in het Noordhollands Dagblad. Wij zijn het niet eens met de stelling van Helsloot, dit is ons commentaar:

Helsloot slaat de plank mis.
Alle burgers hebben recht op dezelfde bescherming. Als Helsloot constateert dat uitkoop en verkabeling een overbodige of een te dure oplossing is voor een klein of niet-bestaand probleem dan toont een bestuurder pas regentenmoed door de 0,4 microTesla norm van Van Geel af te schaffen.Dan kunnen we weer goedkope hoogspanningslijnen bouwen als een “streep” door het land, dwars over bestaande woningen net zoals in de jaren ’70.
Wij vinden dat als Helsloot zich richt op uitkoop en verkabeling hij zich richt op het verkeerde probleem. Meer lezen…